Charakteristika lekcie

V programe sa snažíme hravou formou žiakov zoznámiť s obsahom Biblie, historickými faktami a jej zaujímavosťami. Povieme si aj o jej vzniku a jej dôležitosti. Súčasťou príbehu je aj úryvok z Biblie, ukážky a prehliadka Bibliou v originálnych jazykoch aj v nových prekladoch. Program si dává za cieľ pestrým a zaujímavým spôsobom zoznámiť žiakov s touto jedinečnou knihou.

Ďalšia informácia

Redaktor: Peter Slaný
Dĺžka: 45