O projektu

Portál nabídky lektorů a jejich preventivních a etických programů z celé České republiky.

Společnými hodnotami lektorů a těchto programů jsou:

  • - přinášení pozitivního vlivu na mladou generaci
  • - bohatství národní tradice
  • - respektování práv a svobod všech lidí bez ohledu na rozdílnosti rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženského vyznání

Významnou část práce lektorů na školách v České republice podporují:

 

F-nadace - program „Nová generace na dobré cestě“.  

Nadace Mezinárodní potřeby -  program „Zdravá mládež“.

 

Tento portál vznikl ze společné iniciativy výše uvedených nadací a těchto organizací:

 

ABATOP, z.s. lektorská organizace
ACET ČR, z.s. lektorská organizace
ICEJ ČR, z.s. organizace podporující židovský národ a konfrontující antisemitismus, jejíž lektoři přednáší o holocaust a antisemitismu
Hope4kids, z.s. jednou z oblastí služby je realizace preventivních programů Etické dílny® na školách v různých regionech ČR
KAM, z.s. organizace s celorepublikovým dosahem zaměřená na mladou generaci, která nabízí také preventivní program „Úcta k životu“
Maják, o.p.s. lektorská organizace
Národní iniciativa pro život organizace napomáhající ochraně práva na život od okamžiku početí, která posílá lektory do škol s programy „Moje cesta na svět“

Loga partnerů