K lektorstvu som sa dostal pred rokom a som nadšený z toho, že poznatky ktoré mám z oblasti financií som mohol aj vďaka akreditovanému kurzu „Lektor“ pretaviť do pútavej, interaktívnej a zážitkovej prednášky. Téma finančnej gramotnosti so zreteľom na dlhovo-úverovú prevenciu je mojou nosnou témou z niekoľkých dôvodov. Ako preukázali výsledky testovania PISA, slovenskí žiaci (vo veku 15 rokov) sú pod priemerom krajín OECD, z čoho 21,2 % žiakov nie je schopných riešiť ani základné otázky týkajúce sa financií. Alarmujúce je, že podľa prieskumu agentúry STEAM/MARK takmer 51 % mladých Slovákov (vo veku 18-30 rokov) využíva nejaký druh úverového produktu. Z tohto dôvodu pokladám za potrebné, aby žiaci včas – ešte pred ukončením štúdia – spoznali prístupy, vďaka ktorým môžu sami posúdiť riziká súvisiace s ich využitím.

Web: www.acetsr.sk
Organizácia: ACET SR
Zoznam lokalít: Bratislavský, Trnavský, Nitrianský, Trenčianský, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický

Lekcia - zoznam prednášok

Zaobídeme sa bez dlhov?

Prednáška je zameraná na dlhovo-úverovú prevenciu z oblasti financií. Hlavným cieľom prednášky je spoznať prístupy, vďaka ktorým je možné posúdiť riziká súvisiace s využívaním úverových produktov. Okrem spomenutého si môžu žiaci osvojiť základnú finančnú terminológiu, opísať základné úverové produkty, ďalej dokázať určiť z čoho pozostávajú úverové produkty, spoznať odporúčania a rady v prípade využitia úverových produktov, či dokonca prehodnotiť svoj osobný postoj voči financiám.