Sú všetky životy rovnako hodnotné? Oplatí sa vstúpiť do manželstva? Načo nám je intimita? Mám rada základné otázky a teší ma hľadať na ne odpovede s mladými ľuďmi, ktorí vedia byť obdivuhodne priami a úprimní.
V spolupráci s Tlakovým hrncom, n.o. debatujem na školách presne na tieto témy.

Účelom vzdelávacieho programu je vyprovokovať mládež ku kritickému mysleniu, k rozoznávaniu propagánd, ktorými sú ovplyvňovaný z médií a vytvoriť si vlastné hodnotové postoje.

Odjakživa som na seba dokázal ľahko strhnúť pozornosť a spoločnosť ma berie ako lídra. Je to dar, lektorovanie vyplynulo prirodzene z toho, že sa nebojím rozprávať pred ľuďmi.

Web: https://tlakovyhrniec.sk/
Organizácia: Fórum života
Zoznam lokalít: Bratislavský

Lekcia - zoznam prednášok

  • Lektor na túto tému zatiaľ neprednáša žiadnu lekciu.