Organizácia: ACET SR

Lekcia - zoznam prednášok

Druhá tvár

Multimediálna prednáška o závislosti a jej dopade na osobu jednotlivca. Je popretkávaná realistickými videami a skutočným príbehom. Prečo názov Druhá tvár? Pretože droga vždy ukáže, čo che dať a skryje to, čo che vziať. Na prednáške spoločne odhalíme skutočné tvár drogy a závislosti. Na konci každej prednášky ja vytvorený priestor pre otázky a odpovede.

Drogová Závislosť

Program primárnej prevencie drogovej závislosti na mäkkých aj tvrdých drogových látkach.

Komenský 2020

https://komensky2020.cz V rámci projektu Komenský 2020, ponúkame školám interaktívnu dielnu a prednášku o živote učiteľa národov - Jána Ámosa Komenského. Prednáška sa viaže k jeho celoživotnému dielu - Obecné porady o náprave vecí ľudských a jej cieľom je inšpirovať mládež k zlepšeniu života okolo seba.

Moderný Izrael

CEMACH (hebrejsky výhonok, kľúč k poznaniu) je kreatívna súťaž pre študentov českých a slovenských stredných škôl s maturitou a vybraných základných škôl v spoznávaní moderného Izraela. Primárnym účelom súťaže je zoznámiť študentov so súčasným Izraelom ako moderným, úspešným a demokratickým štátom, atraktívnym z hľadiska cestovania, obchodu, vzdelávania a kultúrneho obohatenia. Okrem toho by mali súťažiaci získať poznatky užitočné v ďalšom štúdiu aj v živote. Na projekte sa zúčastnia jednotlivci z vybraných základných a stredných škôl v ČR, SR, Israela, Polska a Maďaraska, ktorí v priebehu školského roka vypracujú kreatívne projekty v jednej zo štyroch súťažných disciplín: Literárna disciplína Výtvarná disciplína Internetová disciplína Technická disciplína Discplína universit tretieho veku Prečo sa zúčastniť na súťaži? ZNALOSTI: získate vedomosti o jednej z kľúčových krajín Blízkeho východu a informácie o štáte, veľkosťou porovnateľného s SR, ktorý dokáže vďaka podpore vzdelávania a vedy významne prispieť k ľudskému poznaniu. SAMOSTATNOSŤ:zlepšíte si svoju schopnosť samostatne pracovať s informačnými zdrojmi v českom, slovenskom a anglickom jazyku. KOMUNIKÁCIA: osvojíte si základné praktické zručnosti s komunikáciou prostredníctvom internetu a ďalších médií. ZÁBAVA: výhercovia súťaže získajú exkluzívny poznávací a zážitkový zájazd do Izraela v období letných prázdnin.