IBAN: SK6211000000002699360008
BIC: TATRSKBX
V.S.: 18024

Suma:

Sára je čerstvou absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po svojich štúdiách sa vrátila do svojho rodného mesta Trenčín, kde býva so svojím manželom Danijelom. V Trenčíne a okolí sa tiež venuje práci s mladými ľuďmi v rámci ACET klubov. Miluje čítanie, cestovanie, turistiku, tanec a zábavu, ale najmä tráviť čas s mladými ľuďmi. Jej hlavnou témou je sebahodnota. Verí v to, že každý je jedinečný, výnimočný a krásny. Snaží sa mladým ľuďom otvoriť oči, aby videli svoju skutočnú hodnotu a budovali si zdravé sebavedomie.

Organizácia: ACET SR
Zoznam lokalít: Trenčianský

Lekcia - zoznam prednášok

Sebahodnota

Cieľom prednášky je zbúrať predstavu o tom, že naša sebahodnota je priamo úmerná nášmu výzoru, postaveniu či obľúbenosti. Povzbudzuje žiakov k tomu, aby vnímali svoj život ako výnimočný a jedinečný. Ak príjmu svoju osobnosť, motivuje ich to k tomu, aby sa nebáli byť sami sebou, pracovali na sebe, neboli závislí od názorov iných a ľahšie prekonávali neúspechy i neočakávané ťažké okolnosti.

O Biblii

V programe sa snažíme hravou formou žiakov zoznámiť s obsahom Biblie, historickými faktami a jej zaujímavosťami. Povieme si aj o jej vzniku a jej dôležitosti. Súčasťou príbehu je aj úryvok z Biblie, ukážky a prehliadka Bibliou v originálnych jazykoch aj v nových prekladoch. Program si dává za cieľ pestrým a zaujímavým spôsobom zoznámiť žiakov s touto jedinečnou knihou.