Sú všetky životy rovnako hodnotné? Oplatí sa vstúpiť do manželstva? Načo nám je intimita? Mám rada základné otázky a teší ma hľadať na ne odpovede s mladými ľuďmi, ktorí vedia byť obdivuhodne priami a úprimní. V spolupráci s Fórom Života sa venujem prednáškam a diskusiám na školách. Takmer celý dospelý život som žila v zahraničí, kde som sa stala manželkou a matkou. Momentálne žijem v Banskej Bystrici.

Web: http://www.tlakovyhrniec.sk
Organizácia: Tlakový hrniec, n.o.
Zoznam lokalít: Bratislavský, Trnavský, Nitrianský, Trenčianský, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický

Lekcia - zoznam prednášok

Neplánované tehotenstvo - časť 1

Rodičmi sa stávajú ľudia aj úplne nečakane, napriek tomu, že praktizovali takzvaný „bezpečný sex“. – V prvej časti študentov prevedieme dvoma možnými riešeniami neplánovaného tehotenstva: mať dieťa, alebo interrupcia. Pri oboch riešeniach sa budeme rozprávať o dosahu takéhoto rozhodnutia na život matky, otca a ich nenarodeného dieťaťa. Úlohou tejto diskusie je, aby si študenti overili a ujasnili svoje postoje k interrupcii. Po diskusii nasleduje krátka prednáška o faktoch používania antikoncepcie, prenatálnom vývoji človeka (pomocou edukatívnej pomôcky ”Neviditeľný človek”) a o interrupcii.

Pornografia časť 1

Kedy si prvý krát prišiel do kontaktu s pornografiou? Ovplyvňuje ťa pornografia, ak ju pozeráš? Chceme byť cieľom, alebo prostriedkom v kontexte intímneho vzťahu? Čo sa deje v zákulisí filmového porno priemyslu? O čo presne ide pornopriemyslu? – V prvej časti, počas debaty hľadáme so študentami odpovede na tieto otázky.

Manželstvo a partnerské vzťahy - oplatí sa vstúpiť do manželstva?

Oplatí sa uzavrieť manželstvo? – V tejto časti debatujeme o tom, či je sobáš len “kus papiera” a či vôbec chceme do manželstva niekedy vstúpiť.

Neplánované tehotenstvo - časť 2

Debata: V akej spoločnosti chceme žiť? V takej, kde všetky osoby majú rovnaké práva? Je takou aj naša spološnosť? Koho považujeme za osobu a koho už nie? Študenti sú vyzvaní, aby sa pokúsili stručne definovať “človeka” alebo “osobu”. Ich definície si vzápätí porovnáme s názormi známych svetových vodcov z minulosti, a pozrieme sa na ich “ovocie”.

Pomôžem ti ak smútiš.

Problém: V časoch vážnej krízy nášho priateľa (napr. po úmrtí blízkeho človeka) často nevieme ako reagovať, ako pomôcť, máme strach že nevhodným gestom pridáme ku bolesti, ktorú náš priateľ už aj tak cíti…a preto sa mu alebo jej začneme úplne vyhýbať. Riešenie: Prevedieme vás skutočnými príbehmi ľudí, ktorým náhle umrel niekto blízky (rodinný člen, žena po spontánnom potrate) porozprávame vám o ich pocitoch a potrebách v tom danom čase. Odhalíme, čo im vtedy najviac pomohlo, a naopak, čo ich ešte viac zraňovalo. Porozprávame sa o tom, ako najvhodnejšie podporiť človeka v takej situácii. Cvičenie: Nainscenujeme niekoľko situácií, ktoré pomôžu študentom lepšie sa vcítiť do situácií iných ľudí. *Pridaná hodnota pre stredné zdravotné školy: Táto prednáška je obzvlášť poučná pre budúci zdravotný personál v nemocniciach, ktorý bude v dennom kontakte s ľuďmi trúchliacimi po strate blízkeho človeka.

Pornografia časť 2

– V druhej časti sa venujeme štatistikám o porno priemysle a jeho užívateľoch. Pomôžeme video výpoveďami ľudí, ktorí sa buď sami stali závislí na pornografii, alebo pracovali v porno priemysle.

Manželstvo a partnerské vzťahy - pravda, alebo milosrdné klamostvo?

Priznali by sme sa svojmu partnerovi s neverou? V tejto časti debatujeme o tom, do akej miery si vo vzťahu vážime pravdu, aj keď by bola veľmi bolestivá a zameriavame sa na kontext nevery.

Manželstvo a partnerské vzťahy - aký vzťah chcem?

Viem o akom vzťahu snívam? V tejto časti sa zamyslíme nad tým, či vieme, po čom túžime, a či vieme definovať, čo by sme v živote isto nechceli zameškať. Potom sa snžíme zistiť, po akom partnerskom vzťahu túžime. Študenti sú konfrontovaní s rôznymi druhmi vzťahov a rozprávame sa o dopade tejto rôznorodosti na spoločnosť.