IBAN: SK6211000000002699360008
BIC: TATRSKBX
V.S.: 18022

Suma:

Jaroslav žije v meste Nové Mesto nad Váhom. Je známy svojou obetavosťou a ochotou pomôcť druhým. Napriek tomu, že bol v detstve obeťou domáceho násilia, dnes žije v harmonickom manželstve a je príkladným a milujúcim otcom. Na prednáškach hovorí o svojej minulosti, aby pomohol tým, ktorí majú podobné skúsenosti a zažívajú násilie, ale aj tým, ktorí si neuvedomujú negatívny dopad akéhokoľvek násilia na osobnosť človeka. Jeho srdce horí pre mladú generáciu, spolu s manželkou sa venujú práci s deťmi a mládežou.

Web: http://acetsr.sk/
Organizácia: ACET SR
Zoznam lokalít: Bratislavský, Trnavský, Nitrianský, Trenčianský, Žilinský, Banskobystrický

Lekcia - zoznam prednášok

Tlak okolia

Prednáška je určená pre žiakov a študentov so zameraním na život v partiách a tlak okolia. Ako nepodľahnúť tlaku v partii či v škole? Častokrát v živote robíme zlé rozhodnutia len kvôli imidžu alebo zo strachu z neprijatia. Prednáška poskytuje informácie o tom, ako sa napriek tomuto tlaku rozhodovať správne.

Domáce násilie

Prednáška je zameraná na problematiku domáceho násilia a jeho dôsledkov pre jednotlivca. V prednáške si odpovieme na otázky, čo je násilie, aké sú jeho formy a dôsledky, ako sa zachovať, ak sme obeťou alebo svedkom domáceho násilia a podobne. Prednáška je popretkávaná osobnými skúsenosťami lektora, ktorý bol sám obeťou domáceho násilia.

Ako spoznať obeť domáceho násilia

Táto prednáška je určená pre pedagógov. Jej cieľom je poskytnúť informácie, ktoré pedagógom pomôžu rozpoznať obeť domáceho násilia. Ak sa podarí rozpoznať u žiaka znaky násilia, je väčšia šanca včas zasiahnuť. Prednáška obsahuje videá, analýzu skutočného príbehu domáceho násilia a jeho dôsledkoch, znaky správania sa obete násilia a následné kroky, ktoré je potrebné realizovať po odhalení násilia.

Šikana a medziľudské vzťahy

Súčasťou prednášky je vysvetlenie základných pojmov: agresia (fyzická, psychická, sexuálna a kyberšikana), agresor a obeť. Ako rozpoznať šikanu? Ako sa správať k agresorom a ako pomôcť obetiam? Súčasťou prednášky sú sociálne hry a osobné skúsenosti lektora. Dôraz je zároveň kladený na význam dobrého a zdravého kolektívu ako najefektívnejšiu formu prevencie šikanovania v školách.

Buď kamarát

Program sa zameriava na prevenciu šikany a budovanie vzťahov v kolektíve. Žiaci si pomocou hier a aktivít budú môcť uvedomiť a pomenovať svoje pocity a aj pocity druhých. Zistia, že byť “iný” je v poriadku. Keď sa naučia rozoznávať hranicu srandy a hranicu, kedy to tomu druhému môže prekážať, stanú sa naozaj dobrými kamarátmi.