IBAN: SK6211000000002699360008
BIC: TATRSKBX
V.S.: 18022

Suma:


Lekcia - zoznam prednášok

Domáce násilie

Prednáška je zameraná na problematiku domáceho násilia a jeho dôsledkov pre jednotlivca. V prednáške si odpovieme na otázky, čo je násilie, aké sú jeho formy a dôsledky, ako sa zachovať, ak sme obeťou alebo svedkom domáceho násilia a podobne. Prednáška je popretkávaná osobnými skúsenosťami lektora, ktorý bol sám obeťou domáceho násilia.

Ako spoznať obeť domáceho násilia

Táto prednáška je určená pre pedagógov. Jej cieľom je poskytnúť informácie, ktoré pedagógom pomôžu rozpoznať obeť domáceho násilia. Ak sa podarí rozpoznať u žiaka znaky násilia, je väčšia šanca včas zasiahnuť. Prednáška obsahuje videá, analýzu skutočného príbehu domáceho násilia a jeho dôsledkoch, znaky správania sa obete násilia a následné kroky, ktoré je potrebné realizovať po odhalení násilia.