IBAN: SK6211000000002699360008
BIC: TATRSKBX
V.S.: 18021

Suma:

Monika sa venuje prednáškam zameraným predovšetkým na vzťahy. Pracuje s mladými ľuďmi už viac ako 15 rokov. Keďže vidí dôležitosť v prevencii už u malých detí, robí programy aj pre 1. stupeň ZŠ zamerané na posilnenie priateľstva a vzťahov v triede, ale aj na prevenciu pred užívaním alkoholu a fajčením. Zároveň sa venuje aj aktuálnej téme holokaustu. Je vydatá a má dve deti.

Organizácia: ACET SR
Zoznam lokalít: Nitrianský

Lekcia - zoznam prednášok

Sex, AIDS a vzťahy

Prednáška je zameraná na problematiku HIV/AIDS s cieľom oboznámiť študentov, ako sa vírus HIV prenáša a poškodzuje zdravie človeka. Prednáška je pretkaná skutočnými životnými príbehmi a fotografiami obetí AIDS. Hovoríme aj o iných sexuálne prenosných ochoreniach a tiež o tom, ako sa človek môže chrániť. V druhej časti prednášky sa zameriavame na negatívny vplyv tlaku okolia v oblasti sexuálneho správania.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Cieľom prednášky je zaujímavým spôsobom predstaviť študentom hodnoty zdravého partnerského vzťahu, manželstva a rodiny. V prednáške hovoríme o témach, čo je to skutočná láska, ako si vybrať partnera, rozdiely medzi mužom a ženou, vernosť vo vzťahu a pod. Prednáška je pretkaná skutočnými príbehmi.

Zdravé telo

Program zdravé telo je určený pre deti 1.stupňa ZŠ ako prevencia pred fajčením a užívaním alkoholu. Deti sa o nástrahách a dôsledkoch fajčenia a alkoholu dozvedajú hravou formou.

Buď kamarát

Program sa zameriava na prevenciu šikany a budovanie vzťahov v kolektíve. Žiaci si pomocou hier a aktivít budú môcť uvedomiť a pomenovať svoje pocity a aj pocity druhých. Zistia, že byť “iný” je v poriadku. Keď sa naučia rozoznávať hranicu srandy a hranicu, kedy to tomu druhému môže prekážať, stanú sa naozaj dobrými kamarátmi.

Holokaust

“Národ, ktorý nepozná minulosť, je odsúdený si ju zopakovať.” Prednáška je zameraná nielen na historické fakty, ale je podávaná formou aktivít, ktorá vtiahne žiaka do tematiky a upozorňuje na holokaust ako morálny problém spoločnosti. Tento program má trvanie dvoch vyučovacích hodín.