IBAN: SK6211000000002699360008
BIC: TATRSKBX
V.S.: 18015

Suma:

Pôsobnosť lektora:
Pre prednáškovú činnosť som získala súhlas z Ministerstva školstva SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Prednáškovej činnosti na základných školách sa venujem podľa záujmu škôl, ak sa dá aj denne, predovšetkým v Banskobystrickom kraji.

Lektor o sobě:
S prednáškami v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu som začínala ako dobrovoľníčka. S mojim manželom sme vychovali štyri deti, ktoré mi výdatne pomáhali pri tvorbe prednášok.. Dnes je neformálna výchova k manželstvu a rodičovstvu na základných školách mojou hlavnou činnosťou a získané odporučenie z Ministerstva školstva SR mi otvára dvere do mnohých škôl.

Organizácia: Slovenské misijné hnutie
Zoznam lokalít: Banskobystrický

Lekcia - zoznam prednášok

Čo je rodina

Čo je rodina

Priateľstvo v rodine

Priateľstvo v rodine

Malý pastierik

Malý pastierik

Narušené priateľstvo

Narušené priateľstvo

Kto si

Kto si

Červené čižmičky

Červené čižmičky

Puberta

Puberta

Haló, tu som

Haló, tu som

Som OK

Som OK

Dorastanie do lásky

Dorastanie do lásky

S nikým nechodím a nie so cvok

S nikým nechodím a nie so cvok

Obnovené priateľstvo

Obnovené priateľstvo

Život je dar

Stretnutie približuje deťom tajomstvo vzniku života – jeho očakávanie, vývoj a narodenie. Informácie sú podané vhodným a citlivým spôsobom, prispôsobeným veku detí, s cieľom povzbudiť rodičov viesť takéto rozhovory s ich deťmi.

Rodina

Rodina

Prečo nie si ako ja?

Psychológovia Gary Smalley a John Trent vytvorili jednouchú typológiu, ktorej mladí ľudia ľahko porozumejú. Prirodzené črty ľudskej povahy autori približujú prostredníctvom vybraných zvierat (lev, bobor, vydra, zlatý retriever), ktoré ich vhodne vystihujú. Daná typológia je zameraná na dary a talenty človeka. Vysvetľuje príčiny, prečo sa človek takto správa. Ukazuje, že dôvodom sú prirodzené sklony, ktoré však potrebujú byť vyvážené, aby sa osobnosť prejavovala pozitívne.

Temperament

Extrovert a Introvert. Aké sú naše vrodené sklony? Prečo pristupujeme k určitým situáciám určitými spôsobmi. Odkiaľ získavame podnety pre svoje jednanie a rozhodovanie sa? Čo to znamená, keď získavame podnety zo svojho vnútra alebo zvonku, z okolia? Odkiaľ naša psychika získava energiu? Kam ju prirodzene smerujeme?

Strom pokladov

Spoznávanie pokladov - povahových čŕt vlastnej osobnosti. Prostredníctvom dobrodružného príbehu štyroch kamarátov (lev, bobor, vydra, zlatý retriever) sa deti zoznamujú s rozdielmi medzi povahami. Prirovnaním ku zvieraťu sa určitým vlastnostiam vdýchol život. Deti si povahové črty ľahko pamätajú, chápu ich – sú im zrozumiteľné. Učia sa porozumieť silným stránkam svojej osobnosti a vedome ich rozvíjať.

Pastier a ovečka

Privádza najmenších školáčikov k poznaniu Božej bezpodmienečnej lásky. Odovzdáva dieťaťu posolstvo o tom, že je vzácne a dôležité, a preto starostlivý Nebeský Otec sa o neho zaujíma a ochraňuje ho.

Madugu

Skutočný príbeh, z misijného prostredia v Afrike, jednoducho a jasne vysvetľuje evanjelium. Nielen noha malého chlapca z Nigérie je vyliečená, ale tiež jeho špinavé srdce je očistené. Jedinečný príbeh o vzniku „Knihy bez slov“. Farebné strany knihy rozpovedali negramotným černochom kerygmu, ktorá pomohla mnohým Afričanom prijať Pána Ježiša ako osobného Záchrancu.

Najúžasnejšia správa

Radostná správa o udalostiach okolo narodenia Záchrancu - Vysloboditeľa. Pomáha zorientovať sa v otázkach: Ako vznikli Vianoce? Prečo ich slávime? Potrebujem záchranu? Prečo mám prijať Záchrancu – Božieho Syna, keď ja sa necítim zlý?... .

Puberta, no zbohom! Alebo predsa ju treba prežívať s Bohom?

Stretnutie sa zaoberá fyzickými zmenami, ktorými prechádza mladý človek počas dospievania. S citom a nehou im poodhalí tajomstvo vzniku ľudského života, jeho vývoj a narodenie, s cieľom prebúdzať úctu k životu. Vedie dospievajúcich tiež k hygienickým návykom a zdravej životospráve.