IBAN: SK6211000000002699360008
BIC: TATRSKBX
V.S.: 18015

Suma:

Pôsobnosť lektora:

Pre prednáškovú činnosť som získala súhlas z Ministerstva školstva SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Prednáškovej činnosti na základných školách sa venujem podľa záujmu škôl, ak sa dá aj denne, predovšetkým v Banskobystrickom kraji. Vediem tiež stretnutia „Pre mladé dámy“. Stretnutia vznikli z potreby následnej práce s 13 – 15 ročnými dievčatami, ktoré boli oslovené na prednáškach.

Lektor o sobě:

S prednáškami v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu som začínala ako dobrovoľníčka. S mojim manželom Františkom sme vychovali štyri deti. Dnes je neformálna výchova k manželstvu a rodičovstvu na základných školách mojou hlavnou činnosťou a získané odporučenie z Ministerstva školstva SR mi otvára dvere do mnohých škôl.

Organizácia: Slovenské misijné hnutie

Lekcia - zoznam prednášok

Čo je rodina

Čo je rodina

Priateľstvo v rodine

Priateľstvo v rodine

Malý pastierik

Malý pastierik

Narušené priateľstvo

Narušené priateľstvo

Kto si

Kto si

Červené čižmičky

Červené čižmičky

Puberta

Puberta

Haló, tu som

Haló, tu som

Som OK

Som OK

Dorastanie do lásky

Dorastanie do lásky

S nikým nechodím a nie so cvok

S nikým nechodím a nie so cvok

Obnovené priateľstvo

Obnovené priateľstvo

Život je dar

Život je dar

Rodina

Rodina