IBAN: SK6211000000002699360008
BIC: TATRSKBX
V.S.: 18025

Suma:

Pôsobnosť lektora:

Prednáškovej činnosti sa venujem hlavne na Západnom Slovensku, ale nemám problém vycestovať aj do iných regiónov.

Lektor o sobě:

Práci s dorastom sa venujem už 13 rokov. Som presvedčený že lektorská činnosť na školách je dôležitá pre zdravý vývin teenagerov a formovanie ich svetonázoru. Milujem keď na prednáškach študenti zažívajú “AHA” momenty a keď odchádzajú inšpirovaný a motivovaný k sexuálnej zdržanlivosti a zdravému životnému štílu. Som 10 rokov ženatý a mám dve krásne deti. Som veľmi praktický človek čo sa odzrkadľuje aj v mojich prednáškach. Najradšej relaxujem v dielni pri práci s drevom.

Organizácia: ACET SR
Zoznam lokalít: Bratislavský, Trnavský, Nitrianský, Trenčianský, Žilinský, Banskobystrický

Lekcia - zoznam prednášok

Sex, AIDS a vzťahy

Prednáška je zameraná na problematiku HIV/AIDS s cieľom oboznámiť študentov, ako sa vírus HIV prenáša a poškodzuje zdravie človeka. Prednáška je pretkaná skutočnými životnými príbehmi a fotografiami obetí AIDS. Hovoríme aj o iných sexuálne prenosných ochoreniach a tiež o tom, ako sa človek môže chrániť. V druhej časti prednášky sa zameriavame na negatívny vplyv tlaku okolia v oblasti sexuálneho správania.

Facebook a jeho pravé tvár (kyberšikana)

Prednáška je zameraná na problematiku sociálnych sietí a kybernetického priestoru. Jej cieľom je odkryť skutočnú tvár sociálnych sietí a naučiť mladých ľudí, ako minimalizovať riziko ich zneužitia. V rámci prednášky zaznieva myšlienka “Facebook je dobrý sluha, ale zlý pán”.