IBAN: SK6211000000002699360008
BIC: TATRSKBX
V.S.: 18003

Suma:

S preventívnymi programami som sa stretla ešte ako žiačka ZŠ. Návšteva sociálnej pedagogičky v našej triede a prístup, s akým so mnou pracovala ma úplne zmenilo. Preto som sa rozhodla študovať tiež Sociálnu pedagogiku (UK v Bratislave - 2016, UMB v Banskej Bystrici - 2019) a pomáhať tak vyrastajúcej mladej generácii. Pôvodne pochádzam z Bratislavy, kvôli štúdiám som žila aj v Nitre a Banskej Bystrici - kde som sa aktívne venovala práci s mládežou. Aktuálne sme sa s manželom presťahovali do Nitry, kde pôsobíme vrámci zboru AC Kristus mestu a biblickej školy Gateway College.

S organizáciou ACET SR spolupracujem od júna 2016, kedy som absolvovala prvý misijný výjazd a následne som bola riaditeľom Petrom Slaným oslovená robiť prednášky na školách. Keďže je téma medziľudských vzťahov a šikanovania niečo, čo sa ma bytostne dotýka, bola to jedna z prvých tém, ktorú som si pripravila. Postupne som urobila vyše 100 prednášok na základných a stredných školách a rozšírila svoje portfólium o ďalšie témy. Od roku 2019 spolupracujem aj s organizáciou TCKompas, kde pôsobím ako koordinátorka celoslovenského preventívneho programu EXIT TOUR.

Mojou vášňou je práca s teenagermi a mladými ľuďmi. Vidím v nich veľký potenciál a vnímam, že má cenu do nich investovať svoj čas a odovzdať im svoje skúsenosti. Prežila som v minulosti rôzne problémy v rodine aj škole, avšak dnes by som chcela o nich hovoriť preto, aby som povzbudila ostatných. Verím, že minulosť človeka nemusí ovplyvňovať aj jeho budúcnosť. Voľný čas rada trávim v spoločnosti môjho manžela a priateľov, ideálne v prírode.

Organizácia: ACET SR
Zoznam lokalít: Bratislavský, Trnavský, Nitrianský, Banskobystrický

Lekcia - zoznam prednášok

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Cieľom prednášky je zaujímavým spôsobom predstaviť študentom hodnoty zdravého partnerského vzťahu, manželstva a rodiny. V prednáške hovoríme o témach, čo je to skutočná láska, ako si vybrať partnera, rozdiely medzi mužom a ženou, vernosť vo vzťahu a pod. Prednáška je pretkaná skutočnými príbehmi.

Facebook a jeho pravé tvár (kyberšikana)

Prednáška je zameraná na problematiku sociálnych sietí a kybernetického priestoru. Jej cieľom je odkryť skutočnú tvár sociálnych sietí a naučiť mladých ľudí, ako minimalizovať riziko ich zneužitia. V rámci prednášky zaznieva myšlienka “Facebook je dobrý sluha, ale zlý pán”.

Šikana a medziľudské vzťahy

Súčasťou prednášky je vysvetlenie základných pojmov: agresia (fyzická, psychická, sexuálna a kyberšikana), agresor a obeť. Ako rozpoznať šikanu? Ako sa správať k agresorom a ako pomôcť obetiam? Súčasťou prednášky sú sociálne hry a osobné skúsenosti lektora. Dôraz je zároveň kladený na význam dobrého a zdravého kolektívu ako najefektívnejšiu formu prevencie šikanovania v školách.

Sebahodnota

Cieľom prednášky je zbúrať predstavu o tom, že naša sebahodnota je priamo úmerná nášmu výzoru, postaveniu či obľúbenosti. Povzbudzuje žiakov k tomu, aby vnímali svoj život ako výnimočný a jedinečný. Ak príjmu svoju osobnosť, motivuje ich to k tomu, aby sa nebáli byť sami sebou, pracovali na sebe, neboli závislí od názorov iných a ľahšie prekonávali neúspechy i neočakávané ťažké okolnosti.