Sú všetky životy rovnako hodnotné? Oplatí sa vstúpiť do manželstva? Načo nám je intimita? Mám rada základné otázky a teší ma hľadať na ne odpovede s mladými ľuďmi, ktorí vedia byť obdivuhodne priami a úprimní.
V spolupráci s Tlakovým hrncom, n.o. debatujem na školách presne na tieto témy.

Účelom vzdelávacieho programu je vyprovokovať mládež ku kritickému mysleniu, k rozoznávaniu propagánd, ktorými sú ovplyvňovaný z médií a vytvoriť si vlastné hodnotové postoje.

Odjakživa som na seba dokázal ľahko strhnúť pozornosť a spoločnosť ma berie ako lídra. Je to dar, lektorovanie vyplynulo prirodzene z toho, že sa nebojím rozprávať pred ľuďmi.

Web: https://tlakovyhrniec.sk/
Organizácia: Fórum života
Zoznam lokalít: Bratislavský

Lekcia - zoznam prednášok

Neplánované tehotenstvo - časť 1

Rodičmi sa stávajú ľudia aj úplne nečakane, napriek tomu, že praktizovali takzvaný „bezpečný sex“. – V prvej časti študentov prevedieme dvoma možnými riešeniami neplánovaného tehotenstva: mať dieťa, alebo interrupcia. Pri oboch riešeniach sa budeme rozprávať o dosahu takéhoto rozhodnutia na život matky, otca a ich nenarodeného dieťaťa. Úlohou tejto diskusie je, aby si študenti overili a ujasnili svoje postoje k interrupcii. Po diskusii nasleduje krátka prednáška o faktoch používania antikoncepcie, prenatálnom vývoji človeka (pomocou edukatívnej pomôcky ”Neviditeľný človek”) a o interrupcii.

Pornografia časť 1

Kedy si prvý krát prišiel do kontaktu s pornografiou? Ovplyvňuje ťa pornografia, ak ju pozeráš? Chceme byť cieľom, alebo prostriedkom v kontexte intímneho vzťahu? Čo sa deje v zákulisí filmového porno priemyslu? O čo presne ide pornopriemyslu? – V prvej časti, počas debaty hľadáme so študentami odpovede na tieto otázky.

Manželstvo a partnerské vzťahy - oplatí sa vstúpiť do manželstva?

Oplatí sa uzavrieť manželstvo? – V tejto časti debatujeme o tom, či je sobáš len “kus papiera” a či vôbec chceme do manželstva niekedy vstúpiť.

Neplánované tehotenstvo - časť 2

Debata: V akej spoločnosti chceme žiť? V takej, kde všetky osoby majú rovnaké práva? Je takou aj naša spološnosť? Koho považujeme za osobu a koho už nie? Študenti sú vyzvaní, aby sa pokúsili stručne definovať “človeka” alebo “osobu”. Ich definície si vzápätí porovnáme s názormi známych svetových vodcov z minulosti, a pozrieme sa na ich “ovocie”.

Pornografia časť 2

– V druhej časti sa venujeme štatistikám o porno priemysle a jeho užívateľoch. Pomôžeme video výpoveďami ľudí, ktorí sa buď sami stali závislí na pornografii, alebo pracovali v porno priemysle.

Manželstvo a partnerské vzťahy - pravda, alebo milosrdné klamostvo?

Priznali by sme sa svojmu partnerovi s neverou? V tejto časti debatujeme o tom, do akej miery si vo vzťahu vážime pravdu, aj keď by bola veľmi bolestivá a zameriavame sa na kontext nevery.

Manželstvo a partnerské vzťahy - aký vzťah chcem?

Viem o akom vzťahu snívam? V tejto časti sa zamyslíme nad tým, či vieme, po čom túžime, a či vieme definovať, čo by sme v živote isto nechceli zameškať. Potom sa snžíme zistiť, po akom partnerskom vzťahu túžime. Študenti sú konfrontovaní s rôznymi druhmi vzťahov a rozprávame sa o dopade tejto rôznorodosti na spoločnosť.