Práci s deťmi sa venujem od svojich približne 14tich rokov, kedy som asistovala pri vedení detskej nedeľnej besiedky v našom zbore BJB. O pár rokov neskôr som sa stala vedúcou miestneho dorastu a následne už spoločne s mojim manželom sme viedli miestnu mládež v našom zbore.

Od tej doby bol môj život popretkávaný prácou s deťmi v rôznych oblastiach a na rôznych miestach, kde som pôsobila. Vyštudovala som Sociálnu prácu so zameraním na Rómske spoločenstvo a svoje skúsenosti som využila tak doma ako aj v zahraničí.

Niekoľko rokov som žila a pôsobila vo Veľkej Británii, kde som väčšinu času strávila prácou s deťmi a tínedžermi na súkromnej internátnej škole. Táto práca znamenala aj školu života pre mňa...

Po návrate na Slovensko sa okrem aktívneho zapájania sa do rôznych činností a prác s deťmi na ZŠ venujem aj dobrovoľníckej činnosti v NO Život bez závislostí, kde už niekoľko rokov pomáham pri prevenčných programoch formou seminárov na ZŠ v Poprade. Jedná sa o 8-týždňové interaktívne prednášky na prvom stupni Základnej školy, kde sa prostredníctvom overených tematických celkov snažíme deťom priblížiť fakty o rizikách drog a alkoholu, o závislostiach na médiách, učíme ich o sebahodnote, ich jedinečnosti a o samotnej prevencii voči spomínaným závislostiam, o šikanovaní v školách, o tom, na koho sa obrátiť a kde hľadať pomoc, keď ju potrebujú oni alebo ich blízky ....

Práca s deťmi vie byť náročná, ale prináša do života nové dimenzie, nové inšpirácie a skúsenosti pre môj vlastný život.

Som matka dvoch úžasných detí vo veku 6 a 9 rokov. Žijem vo Štôle, krásnej dedinke pod Tatrami.

Organizácia: Život bez závislosti
Zoznam lokalít: Prešovský

Lekcia - zoznam prednášok

Si jedinečný I.

Budovanie a rozvoj sebahodnoty, rozvíjanie talentu a zručností

Si jedinečný II.

Budovanie a rozvoj sebahodnoty, rozvíjanie talentu a zručností - nadstavba

Závislosti I.

Čo je závislosť, jej príčiny a dôsledky

Závislosti II.

Príčiny a dôsledky, typy, látkové závislosti (nadstavba)

Drogy, liečba a uzdravovanie

Čo je droga, čo spôsobuje, aké sú možnosti liečby a čo znamená uzdravovanie

Pocity

Čo sú pocity, ako vznikajú, načo sú, ako ich môžeme rozdeliť a ako ich správne spracovávať

Šikana

Príčiny a dôsledky, prečo niekto šikanuje, ako pomôcť šikanovanému a tomu, kto šikanuje

Dôveryhodní ľudia

Kto je dôveryhodný človek, jeho charakteristika, môj okruh dôveryhodných ľudí, kedy sa na nich môžem obrátiť

Riešenie problémov

Čo je problém, má každý problém riešenie? Ako postupovať pri ich riešení

Tlak rovesníkov

Čo to znamená, kedy a ako k nemu dochádza a čo môžem robiť, aby som mu nepodľahol

Nelátkové závislosti

druhy nelátkových závislostí, príčiny, dôsledky, riešenia

Zdravý životný štýl

Čo znamená žiť zdravo, čo to zahŕňa, prečo je to dôležité, dôsledky zdravého a nezdravého životného štýlu

Poruchy príjmu potravy a riešenia

Čo to znamená, čo je ich príčinou, aké sú riešenia

Duševné zdravie

Čo je to duševné zdravie, čo ho môže narušiť, aké sú dôsledky, čo je depresia, riešenia

Hospodárenie s financiami

Načo potrebujeme peniaze, rozumné a nerozumné hospodárenie, čo je to rozpočet

Zvládanie zložitých životných situácií

Aké sú ich príčiny a dôsledky, ako ich riešiť a vyrovnať sa s nimi