Organizácia: Život bez závislosti

Lekcia - zoznam prednášok

Si jedinečný I.

Budovanie a rozvoj sebahodnoty, rozvíjanie talentu a zručností

Si jedinečný II.

Budovanie a rozvoj sebahodnoty, rozvíjanie talentu a zručností - nadstavba

Závislosti I.

Čo je závislosť, jej príčiny a dôsledky

Závislosti II.

Príčiny a dôsledky, typy, látkové závislosti (nadstavba)

Drogy, liečba a uzdravovanie

Čo je droga, čo spôsobuje, aké sú možnosti liečby a čo znamená uzdravovanie

Pocity

Čo sú pocity, ako vznikajú, načo sú, ako ich môžeme rozdeliť a ako ich správne spracovávať

Šikana

Príčiny a dôsledky, prečo niekto šikanuje, ako pomôcť šikanovanému a tomu, kto šikanuje

Dôveryhodní ľudia

Kto je dôveryhodný človek, jeho charakteristika, môj okruh dôveryhodných ľudí, kedy sa na nich môžem obrátiť

Riešenie problémov

Čo je problém, má každý problém riešenie? Ako postupovať pri ich riešení

Tlak rovesníkov

Čo to znamená, kedy a ako k nemu dochádza a čo môžem robiť, aby som mu nepodľahol

Nelátkové závislosti

druhy nelátkových závislostí, príčiny, dôsledky, riešenia

Zdravý životný štýl

Čo znamená žiť zdravo, čo to zahŕňa, prečo je to dôležité, dôsledky zdravého a nezdravého životného štýlu

Poruchy príjmu potravy a riešenia

Čo to znamená, čo je ich príčinou, aké sú riešenia

Duševné zdravie

Čo je to duševné zdravie, čo ho môže narušiť, aké sú dôsledky, čo je depresia, riešenia

Hospodárenie s financiami

Načo potrebujeme peniaze, rozumné a nerozumné hospodárenie, čo je to rozpočet

Zvládanie zložitých životných situácií

Aké sú ich príčiny a dôsledky, ako ich riešiť a vyrovnať sa s nimi