Volám sa Juraj Smatana. Pochádza z Veľkého Medera. Od roku 2014 pracuje ako opatrovateľ v domove dôchodcov. Mam srdce pre prácu s ľuďmi rôznej vekovej kategórie. Hovorim na tému závislosti. Otvorene hovorim o svojom životnom príbehu, ako som spadol na dno a ako sa z toho dostal. Mojou túžbou je, aby sa mladý ľudia vedeli správne rozhodovať v dôležitých životných situáciách.

Web: http://acetsr.sk

Zoznam lokalít: Bratislavský

Lekcia - zoznam prednášok

Droga ťa oklame okradne zabije.

Lekcia je zameraná na prevenciu o závislostiach. Je založená na osobných skúsenostiach ako rýchlo a ľahko sa môžme stať závislým. Dôležitosť byť pripravený na správne rozhodnutia . Čo všetko stratíš a ako ťažko sa vraciaš do normálneho života. V niektorých prípadoch sú už nenávratné následky. Snažím sa o dvojstrannú konverzáciu, poukázať na nenápadné príznaky začiatok závislosti. Svoj príbehom poukazujem ako a prečo som sa dostal na dno, čo všetko vplývalo na môj život že som sa stal závislým. Mojou túžbou je aby mladá generácia bola zrelá na zdravý život, tým pádom zdravé rodiny a zdravá nasledujúca generácia. Lekcia je založená na kresťanských hodnotách.

Mudrý sa uči s chýb druhých

Lekcia je zameraná na závislosti - drogová,gamblerstvo,pornografia. Poukazuje na dôležitosť byť zdravým bez závislosti. Aké následky obnáša fyzické alebo telesné. Zmenu zmýšlania správania. Založené na osobnom svedectve čo všetko stratíš a ako ťažko sa vrátiť do normálneho denno denného života.